คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ หมวด » ทั่วไป » การเมือง » คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ

ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์!!!

http://www.dsi.go.th/dsi/news_index.jsp?id=1624

*** ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์!!! ***

นาย ไกรสร บารมีอวยชัย รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นประธานประชุมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับอัยการสำนักคดีพิเศษ และที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

สรุปสำนวนคดีการขายทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ใช้เวลาประชุมนานประมาณ 2 ชั่วโมง ร่วมกันแถลงว่า

ในการสอบสวนมุ่งถึงการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

จาก การนำทรัพย์สินของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ มูลค่า 851,000 ล้านบาท ไปประมูลขายเพียง 190,000 ล้านบาท และการดำเนินการของ ปรส. ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งแก้ไข ระบบสถาบันการเงินด้วยการฟื้นฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินการ

แต่ ขั้นตอนดำเนินการของ ปรส. กลับไม่แยกหนี้ดี หนี้เสีย เพื่อแยกหนี้ดีไปให้กับธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) นำไปบริหาร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ

รายงานระบุว่า คดี ปรส. มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 5 คดี

ประกอบด้วย

คดี ที่ 1 กรณี บริษัท เลห์แมนบราเดอร์ โฮลดิ้ง อิงค์ ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2541 ยอดคงค้างทางบัญชี 24,616.95 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 11,520 ล้านบาท

คดีที่ 2 กรณีบริษัท โกลด์แมน แซคส์ เอเชีย ไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ยอดคงค้างทางบัญชี 115,890.96 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 22,454.87 ล้านบาท

คดีที่ 3 - 4 กรณี บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 - 3 ยอดคงค้างทางบัญชี 64,303.34 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 23,176.38 ล้านบาท

คดีที่ 5 กรณี บริษัท วีคอนกลอมเมอเรท จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมวีแคปปิตอล ยอดคงค้างทาง บัญชี2,376.73 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 3,189.90 ล้านบาท

ในคดีที่ 1 มีการสอบปากคำพยานบุคคล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวม 106 ปาก แยกประเด็นการสอบสวนออกเป็นประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้หลักฐานถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปสถาบันการเงิน และกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการจงใจหลีกเลี่ยงภาษี

หลายกรณี ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเด็น

ประกอบด้วย

1. ปรส. ยินยอมให้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการ ปรส.บางคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ปกปิดข้อเท็จจริง กระทำการโดยไม่โปร่งใส

3. ข้อกำหนดของ ปรส. ที่ให้ผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิได้ขัดต่อกฎหมาย

4. การโอนสิทธิ ของผู้ชนะการประมูลไม่ชอบ ขัดต่อ พ.ร.ก.ปรส.

5. ข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของคณะกรรมการ ปรส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6. คณะกรรมการ ปรส. และกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. ฝ่าฝืนข้อสนเทศการขายทรัพย์สิน

7. กองทุนรวมที่รับโอนสิทธิจากผู้ชนะการประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. มีการทำสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9. สิทธิของนิติบุคคลที่ชนะการประมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของปรส. และ

10. ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรส.บางคนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทับซ้อนกับสถาบันการเงินอีกแห่ง

การ ขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดทางอาญา

หลังจากนี้ กรรมการ ปรส. ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องโดยตรงในการขายและนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดอาญาจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ราย จะถูกดำเนินคดี

ฐาน เป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ในคดีภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 -200,000 บาท ถ้าคดีนี้ฟ้องได้ ก็มีโอกาสที่ประเทศจะได้เงินกลับคืนมา สำหรับคดีนี้เกี่ยวพันกับบริษัทใหญ่หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

ความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ของ ปรส. ที่ผ่านมา เคยตั้งนายยุวรัตน์ กมลเวชช เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ตั้งประเด็นในการตรวจสอบตรงกับการสอบสวนของดีเอสไอ การสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหาก ดีเอสไอ สั่งฟ้องคดีที่ 1 เรียบร้อย ก็จะเป็นบรรทัดฐานข้อกฎหมายที่จะมาใช้ฟ้องกรณีบริษัทอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่ง เรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัย นาย ชวน หลีกภัยเป็น นายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปปัตย์ที่มีส่วนรู้เห็น คงไม่อาจเล่นบทปัดความรับผิดชอบที่ตัวเองถนัดได้ ถึงเวลาเวรกรรมตามทัน เพราะเป็นการขายชาติอย่างมหาศาล ขายให้ต่างชาติโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ้าของซื้อคืน ในราคาเพียง 20 เปอร์เซนต์ และให้ต่างชาติขายคืนในราคาที่สูงกว่า ถึง 60 -70 เปอร์เซนต์ ถึงเวลาคนขายชาติตัวจริงต้องชดใช้กรรมแล้ว!!!

แต่ทว่า ในยุคทหารครองเมืองแบบนี้ อาจเป็นเพียงเกมส์ต่อรองทางการเมืองเท่านั้นขนาดสื่อมวลชนยังไม่มีการตีข่าว ใหญ่เหมือนตอนรัฐบาลทักษิณถูกกล่าวหาเลย ทั้งที่เรื่องนี้เป็นการขายชาติครั้ง มโหฬาร หากเป็นแบบนั้นเราคนไทยคงต้องกู้ชาติกันจริงๆ แล้ว!!!

 

 ปล. ทีนี้จะได้ หุบปากสะที รู้หรือยังว่าใครขายสมบัติชาติตัวจริง พูดอยุ่ได้ว่าขายสมบัติชาติ การคลังของไทย ย้ำของไทย ถือหุ้น 50% แล้วมันจะขายสมบัติชาติได้ไง ดีแต่พูดนะพวก ปชป อะ

Advertisement
รูป sujukki
โดย: sujukki
ตั้งเมื่อ: 21 มี.ค. 09
แท็ก:
เปิดดู: 2,523 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 28 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ปตท. คลัง ถือหุ้น 52 "

ก้นี่ไง แม่ม เล่น ถือหุ้น ที่ละ 40 - 50 เปอร์เซนต์ ๆ

โกงแบบสุจริตใจ ไม่ผิดกฎหมาย

จะเป้นไรไปใช่มั๊ยประเทศไทยเป็นของทักษิณและบริวารแค่ 40-50 เปอร์เซ็นต์เอง พวกมรึงก็นั่งดูมันไป เข้าข้างมันเข้าไป

แผ่นดินไทย 50 %
ทักษิณ 50 %

ทักษิณไม่ได้เอาหมดซักหน่อยนี่นา

แค่นี้แหละ คนมีสมองก็ไปคิดเอง

โดย: คนไม่ชอบเสื้อเหลืองเป็นบางเรื่อง เกียดเสื้อแดงแม่มทุกเรื่อง เขียนเมื่อ 12 เม.ย. 09 IP IP: 222.123.124.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ผลงานใครเอย.....และแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้ง...และคราวนี้แหละ....จะมีอะไรเหลือ....สมน้ำหน้า

โดย: เด็กในหมง เขียนเมื่อ 23 มี.ค. 09 IP IP: 118.173.13.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

แมงสาป ทำยังไง ก็ฆ่าไม่หมด
ทำชั่ว ก็ยังลอยนวลได้
สงสัย ห้อยพระดี

โดย: pangii เขียนเมื่อ 22 มี.ค. 09 IP IP: 58.8.242.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ปตท. คลัง ถือหุ้น 52 เปอร์ 1.459 ล้านหุ้น ส่วนมากผู้ถือหุ้นก็เปน คนไทย อยู่ในไทย เขาขายชาติตรงไหน ดู การบินไทยดิ เจ๊งอีกแหล่ะ

โดย: แค่ผ่านมา เขียนเมื่อ 22 มี.ค. 09 IP IP: 58.9.100.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

สารพัดจะกิน จะโกง จะทำลายความเจริญของชาติ พรรคน้ำเหน่า 60 กว่าปี

โดย: koko เขียนเมื่อ 22 มี.ค. 09 IP IP: 58.9.192.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ลองเทียบ ซิ ปรส. กับ ทักษิณ ใครกันแน่ ที่ ขายชาติ

โดย: จจจ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 118.174.186.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ชั่งมัน ฮูเหาพันคอทั้งลูกพี่ลูกน้อง555พันไปจนตาย emoticon

โดย: 125 เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.8.226.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

แมงสาป ยังไงก็เป็นแมงสาป
ปลากระป๋องเน่า
แจกเงิน
ตั้ง รมว พันธมิตร
ฟอกเงิน กกต
ฟอกเงิน ประชัย
หนาได้ใจจริงๆ

โดย: maleong เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.8.196.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

แมลงสาบมันกินอย่างเดียวเลย

โดย: เด็กแดง เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 124.121.151.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ถึง คห.16 ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเชาวลิตครับ แต่พอไปหาข้อมูลมา กลายเป็นตอนที่ประชาธิปัตย์ และความจริง ประชาธิปัตย์เป็นคนไปเซ็น IMF ครับ ไม่ใช่เชาวลิตอย่างที่เข้าใจ เพราะเชาวลิตโดนขอให้ออกหลังจากบริหารได้ไม่กี่เดือนเองอะครับ และเป็น ชวน นี่เองที่ไปทำสัญญา IMF เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ความจริงก็เป็นฉะนี้แล.....

โดย: sujukki เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.9.123.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

มาตรการหาเงินเข้าประเทศของพรรคนี้เห็นแถลงเมื่อวานนี้บอกมีทางเลือกอยู่ 3 อย่างคือ 1.ขึ้นภาษี 2.ขายสมบัติชาติหรือรัฐวิสาหกิจ 3. กู้เงิน
สมองมีึแค่นี้ใครๆก็เป็นได้นายกรัฐมนตรีน่ะ

โดย: อ่ำแดง เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 118.172.178.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

โห..ชั่วได้ใจจริงๆพรรคนี้ มีทั้งขายชาติ มีทั้งกู้เงิน ว่าเขาซื้อเสียงก็ซื้อ(โดนใบแดงร้องห่มร้องไห้) โกงก็โกง ปลากระป๋องเน่าไง แต่ไก่โห่เลย ว่าเขาประชานิยม ตัวเองแจกให้ฟรีๆเลย บอกว่าเป็นการกระตุ้น ต่อมนิยมรัฐบาล555.. ดูดีเนาะ

โดย: เอาชั่วให้คนอื่น เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 114.128.28.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

คนที่ไปเซ็นต์ IMF น่ะ มันคือ เชาวลิต และในเงื่อนไข IMF ต้องขายสถาบันการเงินที่เป็นหนี้เสีย โดยบังคับแบบนี้ ยังไงก็ต้องขาย

โดย: เริ่มจากใครว่ะ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 124.120.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ต้องการคนโพสเว็บบอร์ดอย่างเดียว วันละ 500 บาท

รายละเอียด

-เป็นงานโพสเว็บบอร์ดอย่างเดียว

- ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทำได้ทุกสาขาอาชีพ

- สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ (เล่นจากที่ไหนก็ได้)
- ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำงานนี้ได้

- มีเจ้าหน้าที่สอนงานให้ฟรีครับ
- รับในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ( ผู้ที่อยู่ ต่างจังหวัดก็สมัครได้ครับ)

ติดต่อได้ที่
msn:beam_2525@hotmail.com
โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 086-3307361,084-4394594 ติดต่อ คุณ ตวงพล

โดย: com เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.64.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

งั้นคำพูดของพ่อกรูที่เล่ามาให้กรูฟังทั้งหมดคือความจิงสินะที่ว่า พรรคแมงสาบไม่เคยมีไรดีเลย อีกอย่างพวกควายเหลืองจะรับใด้หรอว่ะ หน้าเศร้าจิงๆ

โดย: 555 เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 124.121.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ความจริงของวันเวลาในอดีตที่หัวหน้าครอบครัวต้องฆ่าลูกเมียและตัวเองเนื่องจากเหตุการณ์นี้ และการบริหารของพรรคเวรนี่จะทำให้เวลาในอดีตที่เลวร้ายกลับมาอีก

โดย: ไทยเหนือ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.50.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

เรื่องเก่าๆ พรรคเชี้ย ๆ พรรณนี้ ทำผิด แมง ยังไม่รู้จักคิด แถไปเรื่อยทำผิดแต่ไม่เคยถูกลงโทษ พรรคหน้าด้านหน้าหนา ชนะใจประชาชนทั้งประเทศก็ไม่ได้ ก็ปล้นประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่มา

โดย: สงสารประเทศไทย เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.10.219.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

เป็นความจริงครับ ผมได้ทำงานในบางกอกแคปปิตอล มีลูกหนี้ที่เจรจาลดหนี้ ตัวอย่าง ซื้อทรัพย์ 100 บาท กู้แบงค์ได้ 500 บาท เป็นหนี้เสียรวมต้นเงินกับดอกเบี้ย 700 บาท ขายบางกอกฯ 20% ของต้นเงิน เท่ากับ 100 บาท บางกอกขายคืน 130 บาท ได้ทั้งเงินได้ทั้งทรัพย์ เห็นไหมครับว่า ขายชาติอย่างไร และพวกกู้โกงก็คือนักการเมืองไงครับ สัญญากู้-สัญญาค้ำประกันถูกฉีกทิ้งหมด ไปถามใครก็ได้ คนฉีกก็ได้เงินนะครับ เพราะปิดบริษัทแต่ยังไปนั่งที่ทำงานกันอยู่ มหาศาลครับ ผมเป็นผู้ตรวจสัญญานับเป็นพัน ๆ รายที่ถูกฉีกทิ้งหมดครับ

โดย: BB เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.8.61.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ชอบพูดเรื่องเก่าๆ เดินหน้าเทอะ ขอร้องล่ะ คนไทย

โดย: เสื้อส้ม เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.10.90.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

นี่เป็นควมจริงอันแสนจะเจ็บปวด เอาเลยครับพิจารณาคดีให้กระจ่างเสียที แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีไครติดคุกหรอกเพราะแมงสาปเก่งเรื่องคดีความ
แต่อย่างน้อยทุกคนในประเทศไทยต้องรู้ สันดานพรรคคนโง่ต้องถูกเปิดเผย

โดย: สำราญ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 172.168.1.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ไอ้เลวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขายชาติ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: donmcot เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 58.10.167.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

Double standard
This is Thailand

โดย: ผลงานเห็นจริงคุณธรรมแค่ภาพ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

สกปรก โสโครก หน้าด้าน ไร้ยางอาย.....ขอสาปแช่งให้คนทำ คนที่ร่วมมือ คนที่ดึงเรื่องคดี จงประสบความวิบัติไปพร้อมๆ กันถ้วนทั่วทุกตัวคน emoticon emoticon emoticon

โดย: *55555* เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 203.154.188.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

ขายชาติ..ของจริง
แต่ว่า...ควายเหลืองมันไม่ฟังหรอก..

โดย: ทักษิณสู้ๆ เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

อ่อนใจอ่ะ
ไอ้พวกนี้ขนาดมีหลักฐาน
มันยังไม่ยอมรับกันเลย
หน้าด้านทีสุดใน
โลกอ่ะ

โดย: bebe เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

นึกว่าคดีจะขาดอายุความไปเฉยๆแล้วนะเนี่ย ดีแล้วละครับกระชากหน้ากากมันออกมาซะ แมงสาปยังไงมันก็เป็นแมงสาปอยู่วันยังค่ำ

โดย: เอามันไปประหาร เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.1.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : คดีปรส ... ขายสมบัติชาติตัวจริงอยู่นี้ครับ
avatar

คนที่เค้างมงาย เค้าจะฟังกันเรอะครับ .. ข้อมูลแบบนี้ขออีกนะ

โดย: thd เขียนเมื่อ 21 มี.ค. 09 IP IP: 192.168.0.XXX