จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว? หมวด » ทั่วไป » การเมือง » จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?

จับผิด “ท่านผู้หญิงวิระยา” อ้างโครงการ “เสื้อฟ้า” ไม่โกงแม้แต่บาทเดียว และไม่ได้ถูกไล่ออกจากวัง แต่มีหลักฐาน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทำหนังสือถึงมหาดไทย ให้ยุติการบังคับซื้อเสื้อที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้มีรายได้น้อย แฉปกป้อง “นช.แม้ว” มาตลอด อ้างอดีตนายกฯ ให้เงินบริจาคทุกครั้งที่ขอ ล่าสุดออกมาการันตีความจงรักภักดี ทั้งที่จาบจ้วงเบื้องสูงชัดเจน
       
       กรณีที่ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานกรรมการเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหาร นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ได้อ้างว่า โครงการเสื้อฟ้าที่ท่านผู้หญิงวิระยาทำขึ้นเมื่อปี 2547 นั้น ไม่ได้มีการโกงแต่อย่างใด และอ้างว่าไม่ได้ถูกไล่ออกจากวังตามที่มีการกล่าวหา อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว ท่านผู้หญิงวิระยาได้พูดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นที่โครงการนี้มีการบีบบังคับ ให้ข้าราชการและพนักงานทุกระดับในกระทรวงมหาดไทยต้องซื้อเสื้อ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก จนข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ทำฎีการ้องทุกข์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือชี้แจงไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ยุติการจำหน่ายเสื้อด้วยวิธีการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน ที่สุด
       
       รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในข่าว นสพ.มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 พ.ค. 47 ดังนี้
       
       “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ผ่านกองราชเลขานุการในพระองค์ถึงปลัดมหาดไทย-ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ให้ยุติการใช้วิธีจำหน่ายเสื้อปักอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ด้วยวิธีออกหนังสือเวียนให้ข้าราชการและพนักงานทุกระดับชั้นซื้อ เผยทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่งหลังทรงทราบจากฎีการ้องทุกข์หลายฉบับระบุ สร้างความเดือดร้อนกับผู้มีรายได้น้อย
       
       รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักราชเลขาฯได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 26 เมษายน 2547 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งว่า กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือชี้แจงไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 เมษายน เรื่องการจัดจำหน่ายเสื้อสีฟ้าปักอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โดยส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง
       
       สำหรับหนังสือของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื้อหาระบุว่า ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ทำฎีการ้องทุกข์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง การจัดจำหน่ายเสื้อสีฟ้าของมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์ ราคาตัวละ 400 บาท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดการจัดจำหน่าย ว่า มีหน่วยงาน 3 แห่ง คือ กระทรวงมหาดไทย ได้รับมา 1 ล้านตัว ธนาคารออมสิน 1 ล้านตัว และธนาคารกรุงไทยอีก 1 ล้านตัว
       
       “โดยเฉพาะในหน่วยงานสังกัดของท่าน ได้ใช้การจัดจำหน่ายด้วยวิธีออกหนังสือเวียนให้ข้าราชการและนักงานทุกระดับ ชั้นซื้อ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่ง และได้ถูกเร่งให้จัดจำหน่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2547” หนังสือระบุ
       
       หนังสือระบุต่อว่า มูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์ โดยท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ และเป็นประธานฝ่ายผลิตเสื้อยืดปักอักษรนามาภิไธย ส.ก.72 พรรษา ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำเสื้อดังกล่าวจำนวน 2 ล้านตัว ซึ่งได้รับพระราชานุญาต ทั้งนี้ การขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลนั้น มักได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแทบทุกโครงการ โดยที่หวังพระราชหฤทัย ว่า การดำเนินโครงการจักเป็นไปโดยความถูกต้องเหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
       
       “บัดนี้ความได้ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่องการจัดจำหน่ายเสื้อสีฟ้าปักอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีการดังกล่าวแล้วจากฎีกาหลายฉบับ ทำให้ทรงเสียพระราชหฤทัยยิ่ง จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้แจ้งมายังท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้หยุดวิธีจัดจำหน่ายซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชนทันที และขอให้วางจำหน่ายให้ประชาชนซื้อได้ตามความสมัครใจ” หนังสือของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ระบุในที่สุด”
       
       สำหรับ ท่านผู้หญิงวิระยา ถือว่ามีความใกล้ชิดกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มานาน โดยท่านผู้หญิงฯ เคยให้สัมภาษณ์ว่า รู้จักกับ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรี และถือว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอด แม้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่เป็นนายกฯ แล้วก็ตาม โดยท่านผู้หญิงฯ ให้เหตุผลว่า เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ บริจาคเงินช่วยการกุศลที่ท่านผู้หญิงฯ จัดขึ้นมาโดยตลอด และท่านผู้หญิงฯ ยินดีรับเงินนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม ทั้งยังเหน็บแนมว่าคนที่มีเงินบริสุทธิ์ทำไมไม่เอาไปให้ท่านผู้หญิงฯ บ้าง
       
       ล่าสุด หลังจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกมาเคลื่อนไหวนำคนเสื้อแดงขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และมีการโจมตีประธานองคมนตรีอย่างรุนแรง ซึ่งกระทบไปถึงสถาบันเบื้องสูง ท่านผู้หญิง วิระยา ได้ออกมาการันตีว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีความจงรักภักดี โดยอ้างว่ารู้ได้จากซิกซ์เซนส์ หรือสัญชาตญาณ และอ้างว่า เมื่อขอให้เงินมาช่วยการกุศล พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ให้เงินมาทุกครั้ง ขณะเดียวกัน ท่านผู้หญิงฯ ก็เห็นด้วยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่กล่าวโจมตีประธานองคมนตรีและองคมนตรีหลายท่านว่าอยู่เบื้องหลังการยึด อำนาจวันที่ 19 ก.ย.โดยอ้างจากคำพูดของ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี นายทหารนอกราชการที่ไร้จุดยืนเท่านั้น
       
       ทั้งนี้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯ เคยเปิดโปง ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ผ่านรายการ Good Morning Thailand ทาง เอเอสทีวี เมื่อเช้าวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ท่านผู้หญิงวิระยาได้ออกมาปกป้องนักโทษชายทักษิณอย่างสุดโต่งว่ามีความจง รักภักดี แสดงว่าทุกๆ เรื่องที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ทำตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ท่านผู้หญิงวิระยาไม่ได้รับรู้ ไม่ได้ศึกษา ใช้แต่ Six Sense หรือ “สัญชาตญาณ” ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะท่านผู้หญิงวิระยา ชอบแอบอ้าง โอ้อวดว่าตัวเองใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
       
       นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงวิระยายังเชื่อคำกล่าวหาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และองคมนตรีบางท่าน อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติวันที่ 19 ก.ย.49 โดยเชื่อคำพูดของ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ที่อ้างว่ามีการวางแผนกันที่บ้านนายปีย์ มาลากุล ซึ่งถ้าฟังคำพูดแค่นิ้แล้วเชื่อทันที ก์ถือว่าโง่ หรือไม่ก็เห็นแก่สมบัติ
       
       นายสนธิระบุว่า ท่านผู้หญิองวิระยาน่าจะรู้ดีว่าไม่ได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทอีกแล้ว และคนที่ดึงสถาบันกษัตริย์เข้ามาเล่นเพื่อตัวเองนั้นน่าจะเป็นท่านผู้หญิงฯ และนักโทษชายทักษิณมากกว่า และการที่ท่านผู้หญิงออกมาให้สัมภาษณ์การันตีว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีความจงรักภักดีนั้นเป็นกระบวนการ โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน เพื่อช่วยนักโทษชายทักษิณ อย่างชัดเจน มีการพูดกระทบกระทั่งไปถึงองคมนตรีว่า ถ้าไม่เป็นกลางทางการเมืองต้องลาออก และเป็นการให้สัมภาษณ์ หลังจาก พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ออกมากล่าวตำหนินักโทษชายทักษิณ คุณให้สัมภาษณ์ทันที เพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์
       
       หลังจากนั้น วันที่ 6 เมษายน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ทนายความของนักโทษชายทักษิณ ก็เอาหลักฐานการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงไปให้ตำรวจเพื่อแก้ต่างว่าทักษิณ จงรักภักดี
       
       นายสนธิได้ตั้งคำถามว่า ท่านผู้หญิงวิระยารับงานทักษิณ ชินวัตร มาใช่หรือไม่ เพราะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือคุณปลื้ม ได้สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงฯ ด้วยการเปิดรับบริจาคทางโทรทัศน์เพื่อช่วยเหลือทหาร ตำรวจภาคใต้ วันนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ยังอยู่เมืองนอก ได้โทร.มาบริจาคเงินในนามของตัวเอง และคุณหญิงพจมาน จำนวน 10 ล้านบาท แล้วคุณปลื้มถามว่า “จะรับไหม” ซึ่งท่านผู้หญิงวิระยาบอกว่ารับ และยังพูดต่อว่า “คนไหนว่าดี ทำไมไม่ช่วยอย่างนี้บ้างล่ะ” แสดงว่าท่านผู้หญิงวิระยา วัดความดีของคน และความจงรักภักดีที่เงินใช่หรือไม่ เพราะว่านักโทษชายทักษิณบริจาค 10 ล้าน จึงบอกว่าเป็นคนดีและจงรักภักดี โดยไม่สนใจว่าที่มาของเงินนั้นจะได้มาด้วยวิธีการที่สุจริตหรือไม่
       
       นายสนธิกล่าวว่า กรณีท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล สามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่า คนที่ใกล้ชิดกับสถาบัน หรือในวัง หรืออ้างว่าใกล้ชิดที่เห็นดีเห็นงามกับระบอบทักษิณ มีจำนวนมากพอสมควร เพราะระบอบทักษิณซื้อคนพวกนี้ไว้มาก หลายคนกินเงินเดือนระบอบทักษิณมาก่อน บางคนได้เดือนละ 5 แสน คนพวกนี้จะทำตัวเป็นสายลับอยู่ในวัง ใครเข้าเฝ้าฯ ก็จะรีบส่งข่าวให้รู้ จะรู้หมดทุกอย่าง ทำทุกอย่างเพื่อป้อนข่าว (อ่าน“สนธิ” ลากไส้ “วิระยา” อุ้ม “นช.แม้ว” แฉกำพืดแอบอ้างใกล้ชิดเบื้องสูง)
       
       อนึ่ง หลังจากนายสนธิจัดรายการเปิดโปงท่านผู้หญิงวิระยาได้ 10 วัน นายสนธิก็ถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามหลายชนิด ตอนเช้ามืดวันที่ 17 เม.ย. ขณะเดินทางไปจัดรายการ Good Morning Thailand ที่เอเอสทีวี
Advertisement
รูป sebe9999
โดย: sebe9999
ตั้งเมื่อ: 6 พ.ค. 09
แท็ก:
เปิดดู: 4,923 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 44 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้จะออกมาโจมตีกันทำไม
บ้านเมืองไม่สงบก็เพราะมีคอลัมนิตส์แบบคุณนี่แหละ

โดย: numnoi เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 113.53.163.XXX
ความคิดเห็นที่ 43 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

คนใน..ไม่ต่างกับข้างนอกหรอกเพราะแย่งชิงดีชิงเด่นกันนั่นเอง อ่านแล้วคิดด้วยก็แล้วกันไม่ใช่เค้าพูดกันว่า... emoticon

โดย: เลิกเอากำแพงวังมาเขียนเสียที"s" เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 124.121.159.XXX
ความคิดเห็นที่ 42 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

"สตรีผู้สูงศักดิ์ " ไม่เหมาะสมกับคุณเลย
คนที่เป็นคนธรรมดา จิตใจดีสูงส่ง เค้ายังเหมาะกับคำนี้มากกว่ามากมาย น่าสมเพศใจ

โดย: dew เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 58.8.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 41 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ต้องให้ศาสดาสนธิตั้งมูลนิธิโกเต็กเพื่อเด็กสาวยากจนแล้วเอาไปส่งออกเมืองนอกไงละ งานถนัดไอ้เจ๊กลิ้มอยู่แล้ว ขายเนื้อสดส่งอังกฤษ

โดย: เกลียดไอ้เสื้อเหลืองแต่ไม่ใช่เสื้อแดง เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 124.120.179.XXX
ความคิดเห็นที่ 40 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

"&" ท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ไม่น่าพาดพิงถึงท่านเลย เราคนไทยจะทำอะไรได้บ้าง คงต้องร่วมใจปกป้องสถาบันให้ถึงที่สุด

โดย: beau เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 58.8.121.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

คิดดูเอา สนธิด่าทักษิณมา 3-4 ปี ไม่เคยโดนยิงเลย พอด่าอำมาตย์ไม่กี่เดือนอย่างเช่น สมน้ำหน้าพลเอกสุรยุทธ์ที่โดนทักษิณแฉ เป็นเรื่องเลย

โดย: กอล์ฟ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 124.121.190.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ไปอยู่ที่ไหนมาครับ เรื่องคุณวิริยา มันเฉลยไปหมดแล้ว ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ยิ่งล้วง ยิ่งลึกครับ คนในวังบางทีก็ขัดผลประโยชน์กันเอง ไม่แตกต่างจากคนนอกวังประชาชานอย่างเราๆ หรอกครับ emoticon

โดย: แด่ จขกท. เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 58.147.35.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ไปดู

http://www.pro99.net/pro99/index.php?topic=89.0

คลิปนี้ซะ ที่ไม่เคยออกข่าว สื่อไม่กล้าเอาออกมา แล้วทุกอย่างจะเครีย

โดย: ดูกันซะ พี่น้อง เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 203.113.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ไปดู

http://www.pro99.net/pro99/index.php?topic=89.0

คลิปนี้ซะ ที่ไม่เคยออกข่าว สื่อไม่กล้าเอาออกมา แล้วทุกอย่างจะเครีย

โดย: เด็กดีศรีแก่ชาติ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 203.113.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

สามัคคีคือพลังเพื่อชาติไทย emoticon

โดย: ลื้อ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 118.172.52.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

มันก็เคยมีข่าวออกมาช่วงหนึ่งไง ที่ queen ไม่ได้พระราชทานตรา สก. ให้จัดทำเสื้อฟ้าอ่ะนะ จำกันได้ป่าว มันมีมูลขึ้นมาแล้วนะ

โดย: newspapers เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 172.30.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

คนเห็นต่างต้องผิดหมด เจ๊กกบฎเมืองไทย

โดย: sebe9999 เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 58.9.102.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

กุจะเชื่อใครดีว่ะ กบฎเจ๊กที่ล้มละลาย กับ กบฎเหลี่ยมโกงกิน

เอาเป็นว่าไม่เชื่อแมร่งเลยดีกว่า แต่ละตัว
หัวดอไม่มี2สลึงทั้งนั้น

โดย: อิอิ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 222.123.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในข่าว นสพ.มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 พ.ค. 47

โดย: dd เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 222.123.155.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

แอบอ้างแล้ะ บังคับขายเสื้อฟ้า

ได้เงินมาก็เก็บเอาใว้เอง

เวรกรรมจะตามทันนะยาย

โดย: เอิน เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 125.26.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ว่าไปตามหลักฐาน
เป็นแค่ ประธานมูลนิธิ ทำเสื้อมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ถวายฯ แต่ 5ปีแล้ว ก็ยังเก็บเงินไว้เอง

โดย: นังแก่ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 222.123.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

มันก้อพวกเดียวกันน่ะแร่ะ emoticon

โดย: ควายแท้ๆ เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 192.168.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

สนธิ ลิ้มฯเป็นใครเหรอ? เค้าทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างน่ะ? ได้ยินมาว่าพาพวกยึดสนามบิน ยึดทำเนียบ ฯลฯสร้างความวุ้นวายให้ประเทศชาติไม่ใช่เหรอ?ไม่เห็นเสียสระบริจาคอะไรเลย?ไม่ได้ยินว่าเค้าบริจาคอะไรเลย? เค้านับถือใครบ้างป่าว?สงสารใครบ้างป่าว?คนแบบนี้น่ากลัวนะ? มีใครรู้ความตื้นลึกหนาบางของสนธิลิ้มฯบ้างไหม? แต่ทักษิณพวกเรารู้ใช่ม่ะ? น่าจะคิดกันให้ลึกๆนะ? การบริจาคถือเป็นการทำบุญและได้บุญ(ผมเองก็บริจาคโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น)ถามว่า"ถ้าไม่ให้บริจาคเงิน" แล้วจะให้บริจาคอะไรเหรอ?มันถึงจะถูกใจสนธิลิ้มฯ งั้นบริจาคถุงเท้ากับรองเท้าดีม่ะ???

โดย: peugeot405 เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 124.121.122.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ใครทำกรรมไรไว้ก็ขอให้กรรมตามสนองเถอะถ้าเรื่องนี้จริงท่านผู้หญิงนี่ก็เลวได้ถ้วยอีกคน

โดย: ddt เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 118.173.133.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ที่ท่านปิดบังนะเพราะว่าท่านไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านนะเคยแอบกิ๊กกับไอ้เหลี่ยมอยู่นะ เลยถึงต้องปกป้องไงละ

โดย: ออกความเห็น เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 124.120.153.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

เอาแล้วสิ ทั่นผู้หญิง ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัว..เผยร่างออกมาเลย
คนเขาจะได้รู้กันว่า"เจ๊ทำบุญบังหน้าหรือนั่นคืออาชีพ" รายได้เก็บไว้ในธนาคาร 5 ปี ไม่ยอมถวายฯ เพราะ?
แล้วขายเสื้อตัวละ 400 บาท ขายได้ 3ล้านตัว ย้ำนะครับ 3ล้านตัว มีเงินในธนาคาร 480 ล้านบาท สงสัยไม่ใครก็ใครคงตกเลขกันบ้างล่ะ 400x3ล้าน ยังไงก็น่าจะเกิน 480ล้านบาทนะ

โดย: เซ็ง เขียนเมื่อ 7 พ.ค. 09 IP IP: 58.9.196.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ปชป.60กว่าปีมีแต่ทำให้คนจน จนกันดักดาน รวยกระจุกจนกระจ่าย คนชนบทต้องจากบ้าน จากครอบครัว มาทำงานในเมืองหลวง เห็นแล้วเศร้าใจ เหมือนถูกดอง โดยพรรค ปชป.ให้พรรคอื่นเขาเป็นรัฐบาลนะดีแล้ว เห็นแก่ ประเทศชาติ ประชาชนคนอยากจนกันบาง นักการเมือง พรรค ปชป.ยังไหงมันก็ไม่อดตายรอก

โดย: koko เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 58.9.183.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

sebe9999 มันเพี้ยน

โดย: ok เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 125.27.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

หลังจากดูลายลักษณ์อักขระแล้ว ขอทัก แบบ จิ๊กๆ ว่า ไม่มีใครต้าน นช ทักษิณ ได้ เนื่องจากว่าคนที่ตั้งฉายา นช ให้ท่านนายกทักษิณนั้น ล้วนแต่ได้ชื่อว่า ไอ้เนรคุณ ทั้งนั้น

โดย: จิ้งจก เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 125.24.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

การด่าว่า ท่านผู้หญิง ไม่เห็นมีใครออกมาว่าเป็นเรื่องหมิ่น ทั้งๆที่ท่านผู้หญิงทำงานใน:-)ฯ แต่พอพูดถึงเสด็จเปรมละก็ ออกมา เ:-)กันขรมไปหมด บอกว่า อย่างนี้มันต้องหมื่น ๆๆๆ โฮย.. อวสานประเทศไทย

โดย: เหลืองธรรมจักร เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 125.24.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

เอาอะไรปกป้องละ รู้ไปหมด

โดย: มหาหิงส์ เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 61.91.161.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

แล้วเรื่องนายรังสรรค์ จ้างยิงประธานวุฒิสภาที่ท่านผู้หญิงออกมาปกป้องคนผิดไปถึงไหนแล้ว

โดย: เพ็ญ เย็นแข เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 124.121.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ขูดเลือดข้าราชการชั้นผู้น้อยจริง ๆ ไม่มีเงินกินข้าวเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเสื้อ เนื่องจากถูกบังคับ

โดย: กิ๊กเก่า เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 118.173.169.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ใครตั้งกระทู้ว่ะทำฟ้าต่ำอีกแล้ว
(ความคิดผม) จริงๆ
กระทำเสื้อผมว่าคงไม่มีใครไม่เอาหรอคับมีแต่คนอยากได้เพราะชื้อแล้วเงินส่วนหนึ่งให้พระราชนีต่อให้แพงขนาดไหนก้อมีคนอยากได้ดูอย่างเสื้อ:-)ดิตัวล่ะ 500 บาทยังมีคนชื้อใส่เลย ถึงท่านผู้หญิงไม่บังคับก้อมีคนซื้อ การที่ท่านผู้หญิงจะโกงก้อไม่น่าจะจริงเพราะคนที่ทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทต่างมีความรักและภัคดีพอ แต่ถ้าดกงจริงก้อปล่อยในเป็นหน้าที่ของ กรรมเอง เพราะสมัยนี้ กรรมติดจรวดแล้ว

โดย: Devil1987 เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 115.67.166.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ก็คำพูดสนธิมีราคามากกว่าคุณหญิงกับนักโทษแม้วนี่หว่า

โดย: แบ เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 125.24.33.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

หยุดรับจ้างโพส สักทีครับไอ้เจ้าของโพส เบื่อจริงๆ ลอกเขามา

โดย: lao เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 192.168.200.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

สรุปง่าย ๆ มึงหลับหูหลับตาเชื่อสนธิฯ มากกว่าเชื้อคุณหญิงฯ emoticon emoticon emoticon

โดย: กรรม เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 125.25.46.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

สิ่งที่อ้างมาเพื่อสร้างข่าวและให้ร้ายผู้อื่นเกินจริงอีกแล้ว.....ความเชื่อมันอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อแบบไหน และใครจะไม่เชื่อเพราะอะไร.....แม้กระทั่ง จขกท.ยังเชื่อมโยงถึงหลายกลุ่มหลายเวลามาปะติดปะต่อกัน.....ก่อนหรือหลังของการให้ร้ายและก็โดนลอบยิง การเชื่อมต่อกับเหตุการณ์เพื่อให้ดูแล้วคงพอไปได้ แต่กลับแย้งกันด้วยการนำเสนอของ จขกท.การให้ร้ายเกินจริงของกลุ่มหรือลัทธินี้.....ย่อมแสดงให้เห็นถึงกล่มหรือลัทธินี้ไม่เคยที่จะให้ความจริงปรากฏ.....แต่ย่อมสรุปว่าต้องเป็นอย่างที่กลุ่มหรือลัทธินี้บอก.....หลายครั้งหลายครา เริ่มต้นพอฟังได้แต่ต่อไปชักเพี้ยนเรื่องต่าง ๆ ถูกใส่ด้วยกามารมณ์และอารมณ์.....ด้วยความเป็นนนักเขียนหรือนักข่าวมาก่อน.....ถึงรู้ว่าอุปนิสัยใจคอของคนให้ร้ายเกินจริงมันเป็นเช่นไร.....

โดย: คนไทย เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 124.120.181.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ข่าวจาก Manager all lie ใครเชื่อบ้างครับ

ผมว่าผู้จักการมันเกือบจะไม่ใช่ หนังสือพิมพ์อยู่แล้ว จัดเป็นพวกนวนิยายมากกว่า

โดย: อิอิ เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 118.172.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

มีแต่คนรู้ดีทั้งนั้น

โดย: PJRuck เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 192.168.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : จับโกหก ?ท่านผู้หญิงวิระยา? สตรีสูงศักดิ์ผู้ปกป้อง ?นช.แม้ว?
avatar

ควายเหลืองเ:-)หอน ในนรก ชั้นสุดท้าย

กับลิ้มมัน

โดย: f เขียนเมื่อ 6 พ.ค. 09 IP IP: 202.149.24.XXX