ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง หมวด » ชีวิต ความรัก สุขภาพ » ไลฟ์สไตล์ » ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง


ลอยกระทงออนไลน์ 54

...............................................................................

ประวัติวันลอยกระทง

 

ใกล้วันเพ็ญเดือนสิบสองแล้ว มาลองฟังเพลง "รอคอยลอยกระทง" จาก สตอนจอน กัน
คลิกฟังได้ที่นี่
 

 

 

 Blog เนื้อหาโดนๆ เกี่ยวกับลอยกระทง 

 
  BG1 แตง        BG2 เอิร์ท     BG3 มิว      BG4 อ้อม      BG5 มิ้วท์     BG6 เกมส์     BG7 แก้มยุ้ย 

   BG8 เล็ก      BG9 ปูน

 

 

 

  ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง

    ลอย กระทง (Loy Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

   เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย

   การลอยกระทง ตามสายน้ำนี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"

   ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า

   "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"

    ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย
     ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคม บนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว

            
  เรื่องน่ารู้ใน วันลอยกระทง

 

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง
คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้
          1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
          2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
          3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
          4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
          5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
          6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
          7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

ประวัติการลอยกระทงในเมืองไทย
          การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา

 

การลอยกระทงในปัจจุบัน
          การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา
ตาม คุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่นำมาใช้กระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

 

เหตุผลของการลอยกระทง
สรุปเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยดังนี้
          1. เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนำท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนำด้วย
          2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิาฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
          3. เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
          4. เพื่อบูชาพระอุปคุต ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญา มารได้ การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่นำลำคลอง
  สอนวิธีทำกระทง 

คอร์สทำกระทงแบบที่ ๑

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สทำกระทงแบบที่ ๒

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

คอร์สทำกระทงแบบที่ ๓

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิธี ทำกระทงใบตอง ส่วนของตัวกระทง ใช้หยวกกล้วย หรือวัตถุที่ย่อยสลายได้ตัดให้เป็นวงโดยสูงประมาณ๑-๒.๕ นิ้ว
ส่วนขนาดแล้วแต่ความพอใจ ขั้นตอนต่อคือการนำเอาใบตองมาพับเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อประดิษฐ์เป็นกระทง

 

 

 

 

  ลอยกระทงออนไลน์

สำหรับคนที่ขี้เกียจมานั่งทำกระทงเอง และไม่มีเวลาออกไปลอยกระทงที่ไหน  มาลอยกระทงออนไลน์กับ Mthai ก็ได้ ที่นี่ค่ะ

 

 

 

 

  สถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

 

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา

เชียงใหม่

สุโขทัย

ตาก

สมุทรสงคราม

หาดใหญ่

14

 

 

 

  กลิตเตอร์ลอยกระทง

รูปสวย comment glitter emoticon รูปสวย comment glitter emoticon รูปสวย comment glitter emoticon รูปสวย comment glitter emoticonf

ดูกลิตเตอร์ทั้งหมด

 

 

ที่มาจาก www.loikrathong.net

 

Advertisement
รูป SheZaa
โดย: SheZaa
ตั้งเมื่อ: 12 ต.ค. 09
เปิดดู: 77,408 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 91 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

ลอยกระทงออนไลน์แล้วครับ

โดย: อ๊อต เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 09 IP IP: 58.8.121.XXX
ความคิดเห็นที่ 90 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

สว้ย สวย เย้ย emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: แอ้ม เขียนเมื่อ 2 พ.ย. 09 IP IP: 125.26.142.XXX
ความคิดเห็นที่ 89 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

สวยมั๊กๆ emoticon

โดย: อ้อมแอ้ม เขียนเมื่อ 2 พ.ย. 09 IP IP: 125.26.142.XXX
ความคิดเห็นที่ 87 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

วานเน่วานลอยกะทงแร้วน๋า++++ emoticon

โดย: แนน เขียนเมื่อ 2 พ.ย. 09 IP IP: 192.168.103.XXX
ความคิดเห็นที่ 84 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

พรุ่งนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วนะ emoticon

โดย: ป๊อบ เขียนเมื่อ 1 พ.ย. 09 IP IP: 110.164.8.XXX
ความคิดเห็นที่ 83 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: เเ เขียนเมื่อ 1 พ.ย. 09 IP IP: 125.26.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 80 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

อ้า อ้า ชีฮ๊อด คอหม่อนๆ ชีฮ๊อด emoticon emoticon คายม้ายรุก้อบ้าเล่า ว่า 1+1= เท่าไร่ >_< อิโง่

โดย: นัท AF5 เขียนเมื่อ 1 พ.ย. 09 IP IP: 180.183.213.XXX
ความคิดเห็นที่ 77 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

อย่าไปลอยกระทงที่โรงพัก เพราะโดนหลายกระทง เอาซักกระทงมั้ยครับ

โดย: mod108 เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 125.27.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 76 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: อุ๊บอิ๊บ เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 125.26.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 75 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticonกระทงหลงที่พัก

โดย: ant เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 125.26.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 74 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticonสายน้ำไม่เคยคอยใคร

โดย: จิกจุ๊บๆ เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 125.26.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 73 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon

โดย: art_mcs เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 61.90.117.XXX
ความคิดเห็นที่ 72 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticonดีคะสวยมาก

โดย: keng147 เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 118.172.144.XXX
ความคิดเห็นที่ 71 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

ดีพกะเพคาดกไนคภพไยภ655ถุรภไถรภไ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: คน เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 118.173.224.XXX
ความคิดเห็นที่ 69 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

สวยจริงเลยคะ emoticon emoticon emoticon

โดย: gatin เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 118.172.251.XXX
ความคิดเห็นที่ 67 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

ขอให้ทุกคนดมยาดมตรานกเงือกคู่อยู่รูจมูกคนไทยส่ะก่อน เพราะ ผมจะชีฮ็อดคร๊าบบบบบบบบบ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: นัท AF5 เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 180.183.213.XXX
ความคิดเห็นที่ 66 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

บ้านฉั้นก็มีย่ะ emoticon

โดย: 1 เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 180.183.213.XXX
ความคิดเห็นที่ 65 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

วันลอยระธงเป็นวันสนุกนะน้องๆๆๆ แต่เว็บนี้ไม่ได้เรื่องมีแต่อันไม่สวยนะน้องๆๆนะครับ I LOVE YOU นะน้องๆๆ emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: สิงโต เดอะสตาร์5 เขียนเมื่อ 31 ต.ค. 09 IP IP: 58.8.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 62 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticonภาพสวยดีนะ

โดย: ตัวซ่า เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 111.84.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 61 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticonสู้ตายค่ะ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: พี่ เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 125.26.140.XXX
ความคิดเห็นที่ 58 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

กระทงสวยมากๆๆ emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: วสุ เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 125.25.108.XXX
ความคิดเห็นที่ 57 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

สวยมากๆๆ emoticon

โดย: วสุ เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 125.25.108.XXX
ความคิดเห็นที่ 56 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: ...love เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 119.42.98.XXX
ความคิดเห็นที่ 55 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticonน่าสนุก loveจัง*-* emoticon

โดย: คนน่ารัก เขียนเมื่อ 30 ต.ค. 09 IP IP: 119.42.98.XXX
ความคิดเห็นที่ 53 : ลอยกระทง วันลอยกระทง วิธีทำกระทง
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: จ้า เขียนเมื่อ 29 ต.ค. 09 IP IP: 10.5.50.XXX