วันรัฐธรรมนูญ หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ

 

 

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

         รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ

        วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

 

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
..........วันที่ 10 ธันวาคม เป็น วันรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดให้มี ขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการอุบัติขึ้นของการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ

..........ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมีการปกครองแบบ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งถึง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงนี้นำโดย กลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ และได้อิทธิพลจากแนวความคิดค้านระบอบประชาธิปไตยตะวันตก กลุ่มนี้มีชื่อว่า "คณะราษฎร์" นำโดยหลวงประดิษฐ มนูธรรม(ปรีดี พนมยงค์) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนองเลือด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทรงมอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศให้กับประชาชน


.........ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเตรียมการที่จะมอบอำนาจของพระองค์ให้อาณาประชาราษฏร์ ก่อนที่จะมีการเรียกร้องเสียด้วยซ้ำไป อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับต่างก็ยอมรับพระมหากษัตริย์ ว่าทรงดำรงต แหน่งเป็นประมุขของประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ อำนาจอธิปไตยของพระองค์มาจากปวงชนชาวไทย และพระองค์ทรงใช้อำนาจ 3 ทาง คือ
..........- อำนาจ นิติบัญญัติ
โดยผ่านรัฐสภา
..........- อำนาจบริหาร โดยผ่านคณะรัฐมนตรี
..........- อำนาจตุลาการ โดยผ่านศาลยุติธรรม

.........ถึงแม้ว่าการปฎิวัติ ในปี พ.ศ.2475 จะนำมาซึ่งการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อันเป็น ระบอบเก่าแก่มาหลายศตวรรษก็ตาม ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

.........ที่เห็นได้ชัดก็คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วพระราชอาณาจักร ในวันรัฐธรรมนูญจะมีการจัดพิธีฉลองวันนี้กันทั่วประเทศ โดยสถานที่ราชการอาคารเอกชนและตึกสูงๆ จะประดับด้วยธงชาติและธงประดับพร้อมทั้งแสงไฟสว่างไสว ชาวไทยต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปิดโอกาสให้ปวงชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ประเทศชาติ

................................................................................................................................................

อำนาจนิติบัญญัติ
..........เป็นอำนาจในการบัญญัตกฎหมายต่างๆ ซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปเป็นตัวแทนในรัฐสภา ซึ่งเป็นสภาที่มีหน้าที่บัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งผู้แทนนี้คือ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์"
อำนาจบริหาร
..........เป็นอำนาจในการบริหารประเทศ ฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่ คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล
อำนาจตุลาการ
..........ฝ่ายตุลาการ ทำหน้าที่ตีความกฎหมาย และตัดสินคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา ด้วยความยุติธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม

................................................................................................................................................

อนุสรณ์แห่งประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

..........อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากเดิมแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นแบบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นองค์ประกอบของอนุสาวรีย์ มีความหมายตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. พานรัฐธรรมนูญ มีความสูง 3 เมตร สื่อถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ( อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ) ภายใต้รัฐธรรมนูญ

2. พระขรรค์ทั้ง 6 (ที่ติดอยู่ตรงฐานทรงกลมใต้พาน) หมายถึง หลัก 6 ประการ ที่เป็นนโยบายในความเสมอภาค เสรีภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และเอกราช

3. ปีก 4 โดยรอบอนุสาวรีย์ แต่ละปีกมีความสูง 24 เมตร สื่อถึงวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือวันที่ 24 มิถุนายน 2475

4. ภาพนูนต่ำบนฐานทั้ง 4 ของปีก แสดงให้เห็นถึงภาพเหตุการณ์และความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติการของคณะปฏิวัติ

5. ปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอก (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน) โดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้ หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ.2475 ) ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกัน หมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ


................................................................................................................................................

 

Advertisement
รูป SheZaa
โดย: SheZaa
ตั้งเมื่อ: 30 พ.ย. 09
เปิดดู: 12,066 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 12 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: อาย เขียนเมื่อ 11 ธ.ค. 09 IP IP: 222.123.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

อารายกันว่ะเนี่ยย

ดีๆๆๆ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: สสสสส เขียนเมื่อ 11 ธ.ค. 09 IP IP: 222.123.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

เอ่อๆๆๆๆๆ (ลิต้า)วันรัฐธรรมนูญคะ เช่นกันคะ (ลิเทรว)

โดย: ลิต้า & ลิเทลว เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

หยุด พฤหัสบดี เป็นวันรัฐธรรมนูญ emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: วิรณา เกรสราฑ์ศรี เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

วันรัฐธรรมนูญ emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: เกรสราฑ์ เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: ปิยฉัตร เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

เป็นวันสำคัญมาก emoticon emoticon emoticon

โดย: ไหม เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

น่าสนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย: ไหม เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 113.53.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง emoticon

โดย: พลอย เขียนเมื่อ 9 ธ.ค. 09 IP IP: 58.10.140.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

emoticon

โดย: ดอส เขียนเมื่อ 8 ธ.ค. 09 IP IP: 125.25.91.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : วันรัฐธรรมนูญ
avatar

เป็นความละเอียด ทำให้นานาเข้าใจยิ่งขึ่น emoticon emoticon emoticon บ่ายemoticon

โดย: นานา เขียนเมื่อ 7 ธ.ค. 09 IP IP: 118.175.125.XXX