เจาะใจ : ใหญ่ ฝันดี | กลุ่ม “ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

กว่า 20 ปี ของอาสาสมัครกู้ชีพของ ใหญ่ ฝันดี จรรยาธนากร

ภารกิจช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ใน #เ จาะใจ # คิดดีทำได้

ในโครงการเจาะใจ “คิดดี ทำได้” ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่  ที่ได้คิดและได้ลงมือ เปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นเท่าที่ทำได้ด้วยการทำงานจิตอาสา