Perspective : แท็กซี่...หัวใจบริการ + ตอมแมลงวัน : แท็กซี่น้ำใจงาม จิตสาธารณะ

รายการเปอร์สเปกทิฟ พาไปมองมุมลึกกับ 2 แท็กซี่หัวใจบริการ “คุณเดี่ยว – สุวรรณฉัตร พรหมชาติ” แท็กซี่ที่คอยให้บริการรับส่งคนชรา คนป่วย คนพิการ ที่สำคัญแท็กซี่คันนี้ไม่เคยคิดค่าบริการใด ๆ กับแนวคิดที่ว่า ขนาดเรายังไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราเลย แล้วเราจะไปเปรียบเทียบคนอื่นทำไม และ “คุณสุดใจ เชื้อมั่น” พูดทักทายได้มากกว่า 30 ภาษา นอกจากนี้การบริการของเขาคนนี้ก็ยังทำให้นักท่องเที่ยวหลายท่านติดใจ


“จุดเริ่มต้นของคุณเดี่ยวเกิดจากปมที่เคยมีชีวิตลำบากและมีคนแปลกหน้ายื่นมือมาช่วยเหลือ เหตุการณ์นั้นทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลายเป็นแท็กซี่ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือคนพิการ คนแก่ พระสงฆ์ โดยการรับส่งฟรี และบริการพวกเขาเหมือนคนในครอบครัว”

“คุณสุดใจ เป็นแท็กซี่ที่พูดได้หลายภาษา เพราะมีแนวคิดที่ว่า แท็กซี่เปรียบเสมือนประตูของประเทศ เอกลักษณ์ของเขาจะไหว้ผู้โดยสารและรายงานตัวทุกครั้ง เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและประทับใจตลอดการเดินทาง”


ช่วงตอมแมลงวัน พฤหัสบดีนี้ พบกับ สุวรรณฉัตร พรหมชาติ โชเฟอร์แท็กซี่ใจบุญ รับ-ส่งทุกที่ พระสงฆ์สามเณร แม่ชี คนพิการ นั่งฟรีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ด้วยคติ การบริการคือ ผู้โดยสารเหมือนญาติพี่น้อง ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ตี 5 ครึ่งถึง 8 โมงเช้า ทางเนชั่นทีวี