เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ฝากแจ้งข่าวครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิมวันที่ 30 ก.ย. ออกไปเป็นถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 ต.ค.

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ