ก้าวแรก...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่.... น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ก้าวแรก...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่....

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ในภาพอาจจะมี ข้อความ