ไม่น่าเชื่อว่าเกือบจะครบ1 ปี แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าเกือบจะครบ1 ปี แล้ว

ยิ่งคิดก็ยิ่งสำนึกนัก ว่าดีขนาดไหน

ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้

ชั่วชีวิต อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

นั่งมองประเทศต่างๆรอบตัว

มีกี่ภัยพิบัติ มีกี่สถานการณ์เลวร้าย

แต่เมืองไทยนี้...

อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมี

มาจากถนนดินแดงฝุ่นคลุ้ง

ไฟฟ้ามีเท่าที่พอใช้ตามหัวเมือง

ยิ่งใหญ่เพียงใด เหลือจะคาดได้

ในรัชกาลเดียว

เรามีไฟฟ้าครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย

เรามีถนนหนทางเข้าทุกพื้นที่ ที่เป็นแผ่นดินไทย

เรามีเทคโนโลยี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย

ภายใต้รัชกาลเดียว จากรถม้า รถราง มารถยนต์ รถไฟฟ้า

ณ วันนี้ ขอกราบแทบพื้นพสุธา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

.....ภาพ จากท้องสนามหลวงในวันนี้ วันที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมมหาพิธีอันยิ่งใหญ่แด่องค์ มหาราชาของไทย.....

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง