ทหารม้าจาก พล.ม.2 พัน ม.29 รอ. ทำการฝึกซ้อมขบวนอัญเชิญพระสรีรางคาร

ทหารม้าจาก พล.ม.2 พัน ม.29 รอ. ทำการฝึกซ้อมขบวนอัญเชิญพระสรีรางคาร ออกจาก จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาร

Cr.เพจ Nation photo

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ม้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ม้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง