หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง

มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

บทนำ: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

https://goo.gl/j7nkDk

บทที่ 1: อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED

อ่านโดย บอยด์ โกสิยะพงษ์

https://goo.gl/VQmtfd

บทที่ 2: อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี

อ่านโดย ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

https://goo.gl/rqv7Em

บทที่ 3: จะนำใครต้องได้ใจคน

อ่านโดย แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์

https://goo.gl/aVjuUW

บทที่ 4: ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด

อ่านโดย หมาก ปริญ สุภารัตน์

https://goo.gl/WdmeiQ

บทที่ 5: แย่...

ในภาพอาจจะมี 1 คน