ยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บ : เปิดอกแท็กซี่ใจบุญ รับส่งผู้ป่วยยากไร้ฟรี