9 ภาพสื่อความหมาย ซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง ร.9

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน แต่คุณงามความดี และ พระปรีชาสามารถของพระองค์ ยังอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน สามารถนำไปบอกเล่า สอนลูกสอนหลาน ได้ไม่รู้จบ ดังเช่น 9 ภาพต่อไปนี้ ที่มีคนส่งต่อในโลกออนไลน์ แค่ 9 ภาพ แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วน ลองไปชมกันครับ

  1. วันหนึ่ง เทวดาองค์หนึ่งเสด็จผ่าน...ท่านประทับรอยเท้าไว้...

2. สิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มบังเกิด...

3. เทวดาองค์นั้น...ทรงดำเนินประทับรอยเท้าต่อไปเรื่อยๆ...

4. สร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้บนแผ่นดินไม่รู้จบ จากเหนือจรดใต้...

5. จนแผ่นดินเป็นอย่างที่ลูกเห็น ทุกวันนี้แหละ...

6. ชีวิต...เริ่มมีความหวัง...

7. แล้วเทวดาองค์นั้นไปไหนแล้วล่ะพ่อ?

8. ท่านเสด็จกลับสวรรค์ไปแล้ว

9. เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


credit : Line Fwd.