ขอให้ทุกส่วนดำเนินการตามนโยบาย และความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรี

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ และการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยต่างๆ

"ขอให้ทุกส่วนดำเนินการตามนโยบาย และความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี"

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน รอง ลธ.คสช.

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความ และ สถานที่กลางแจ้ง