กองทัพบก เตรียมพร้อมรองรับทุกสาธารณภัย

ไม่ว่าจะมีอีกกี่สาธารณภัย

เราเชื่อว่า กองทัพบกจะยืนหยัด

ช่วยเหลือคนไทย ในทุกๆสถานการณ์

#เรารักกองทัพบก

#ทหาร

#คนไทย

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ