ยุทโธปกรณ์กองทัพไทย มีไว้ปกป้องชาติและช่วยเหลือประชาชน

มีหลายหน้าที่ มีหลายภาระกิจ

เพื่อประชาชน เพื่อประเทศ

ยุทโธปกรณ์ ไม่ได้มีไว้ รบ แค่หน้าที่เดียวครับ

ในภาพอาจจะมี 2 คน