กอร.รส. ยังคงดูแลประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุด

คสช. ระบุ กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ (กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)

ยังคงดูแลประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศในพื้นที่ท้องสนามหลวง พร้อมปรับการบริหารจัดการ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของ กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ

ที่ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้าชมนิทรรศการในพื้นที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดนิทรรศการฯ จะยังคงดูแลความปลอดภัยสถานที่ การบริหารจัดการการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้มีการเตรียมแผนในการคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับการบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของผู้เข้าชม

และสภาวการณ์ที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นไปโดยสมบูรณ์ที่สุด

สำหรับการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้น รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุว่า ยังคงต้องเดินหน้าตามแนวทางเดิม คือ การช่วยเหลือประชาชนในทุกความเดือดร้อน ภายใต้การใช้กลไกของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่อย่างเหมาะสม ส่วนงานจัดระเบียบสังคม ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะเข้าให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาในบางพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก ปรากฎว่าได้มีกลุ่มแอบแฝงเรียกรับผลประโยชน์ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้น ซึ่งรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาค ได้ประสานส่วนราชการ

เข้าตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และกระบวนการจ้างงานของประเทศไทย

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง