ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

พระบารมี ปกปักรักษา

ชาวประชาทุกแว่นแคว้น

น้อมใจตามรอยพระบาท

ขอเกิดเป็นข้าฯ รองบาท ทุกชาติไป

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ