น้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่10

น้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่10

ยิ่งนานวันยิ่งประจักษ์แก่ใจ

ด้วยหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ ท่านมิได้ทรงยิ่งหย่อนกว่า กษัตริย์พระองค์ใดใด ของชาวไทยเลย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

https://www.thairath.co.th/content/1111554

น้ำพระทัยในหลวง ร.10

ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนไทย และนานาอารยประเทศทั่วโลกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงทำหน้าที่ในฐานะพระราชโอรสและองค์รัชทายาท

thairath.co.th