สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมก

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1143175

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ปราจีนบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี หลังจากนั้นได้เสด็จพร?...

thairath.co.th