ทหารก็เกี่ยวได้.......

ทหารก็เกี่ยวได้.......

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ร้อยโท ภาณุวัฒน์ สุวรรณ หัวหน้าชุดปฏิบัติการอำเภอเสลภูมิ ได้นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอเสลภูมิ ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำจั้นน้อย ณ แปลงนา นางทองมี ผารีโน บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เก็บเกี่ยวจำนวน 3 ไร่ โดยมี นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ผลการปฏิบัติ ดำเนินการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมด สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการ , ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


https://youtu.be/KA4VICrTW5I