อบคุณพี่ๆทหาร ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส จากอุบัติเหตุเรือฟินิกซ์ และเรือเซเนเรต้าล่มในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 ที่ผ่านมา

ขอบคุณพี่ๆทหาร ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

จากอุบัติเหตุเรือฟินิกซ์ และเรือเซเนเรต้าล่มในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 ที่ผ่านมา

กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งกองอำนวยการศูนย์บรรเทาสารธารณภัย ณ ท่าเรือฉลอง โดยให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาดังนี้