ภาครัฐและเอกชนไทยช่วยผู้ประสบภัยที่สปป.ลาว


จากกรณีการทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ส่งผลให้สันเขื่อนดินกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยเกิดรอยร้าวและน้ำไหลออกไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำและลงสู่ลำน้ำเซเปียน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้ทยอยส่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ไปยังประเทศลาว อาทิ ทีมกู้ภัย อุปกรณ์การช่วยเหลือ อาหาร น้ำ ถุงยังชีพ และเงินบริจาค



เครือเจริญโภคภัณฑ์ในกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งจาก CP ลาว, CP เวียดนาม, CP พม่า และ CPF ไทย ก็ได้ระดมความช่วยเหลือส่งมอบทั้งเงิน สิ่งของ และวัตถุดิบปรุงอาหาร ผ่านทางสถานทูต และแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว รวมทั้งแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี ก็ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุดให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยในสปป.ลาว โดยมีกรมทางหลวงชนบทเขต 7 และเขต 9 เป็นผู้รับมอบ




สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือ สามารถโอนผ่านธนาคารต่าง ๆ ของไทยได้ เช่น



ธนาคารกรุงไทย บัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-0-12886-4 สาขาทำเนียบรัฐบาล



ธนาคารกรุงเทพ บัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” เลขที่ 101-3-47900-9 สำนักงานใหญ่สีลม 


ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5 



ธนาคารธนชาต บัญชี “ธนชาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เลขที่ 004-6-18118-1





------------------------------------


https://www.prachachat.net/finance/news-195677

https://www.facebook.com/pg/CPFGroup/photos/?tab=album&album_id=2029469673750906