ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท ในรัชกาลที่ 10 ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award

ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท ในรัชกาลที่ 10 ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award หรือรางวัลธนบัตรใหม่ยอดเยี่ยม

ที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์และสิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) 2018 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้ประกาศให้ธนบัตรชนิด 1,000 บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 คว้ารางวัลThe Best New Banknote Award หรือ รางวัลธนบัตรใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี 2018 นี้

รายงานระบุว่า ธนบัตรชนิดดังกล่าวมีความโดดเด่นเรื่องการออกแบบ อีกทั้งมีการใช้เทคนิคอันซับซ้อนในการต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

ทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ลักษณะพิเศษ ธนบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 “เทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้” ครั้งแรกที่นำมาใช้กับธนบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10

ธนบัตรแบบใหม่ มีการพิมพ์ลายประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ (OVMI: Optically Variable Magnetic Ink) ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย ทำให้เกิดลวดลายสามมิติเคลื่อนไหวได้และเปลี่ยนสลับสีได้ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง

Cr:https://www.posttoday.com/world/573202

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน