กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์มอบลูกฟุตบอลให้เด็กๆบนดอย ณ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก – สะเกี้ยง

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เดินทางมามอบลูกฟุตบอลให้เด็กๆบนดอย ณ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก – สะเกี้ยง ตามโครงการ ล้านลูกล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทยผ่านการสร้างและส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับ

โดยเฉพาะ ‘เยาวชน’ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ผ่านการสนับสนุนศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะด้านกีฬาฟุตบอลที่มุ่งหวังส่งเสริมพัฒนาการด้านฟุตบอลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ที่ตั้งเป้ามอบลูกฟุตบอลให้แก่นักเรียน และโรงเรียนต่างๆ พร้อมเป็นกำลังใจให้เด็กไทยมีพลังสร้างสรรค์ด้านกีฬาให้ก้าวไกลสู่การเป็นนักเตะระดับโลก

ทางด้านสมาชิกเฟสบุ๊คชื่อ “Siwapong Chedeepun” ได้โพสต์ขอบคุณทางบริษัทคิงพาวเวอร์ พร้อมระบุข้อความว่า

ขอขอบคุณ บ.คิงพาวเวอร์ ที่มามอบลูกฟุตบอลให้เด็กๆบนดอย ตาม โครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ด้วยนะครับ

ขอบคุณที่มา : Siwapong Chedeepun / http://www.taharnkla.zocialx.com/51145