“ กองทัพไทย-สหรัฐฯ พร้อมฝึกคอบร้าโกลด์ เน้นบรรเทาภัยพิบัติ “ กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในเดือนก.พ.นี้ ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แ

“ กองทัพไทย-สหรัฐฯ พร้อมฝึกคอบร้าโกลด์ เน้นบรรเทาภัยพิบัติ “

กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในเดือนก.พ.นี้ ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 38 มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ

ส่วนแนวความคิดการฝึกในปีนี้เป็นการฝึกแบบไลท์เยียร์ คือเน้นเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติและการวางแผน ไม่ใช่การเน้นฝึกหนักด้านอาวุธ มีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ใช้ความรู้ด้านวิชาการและการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะกรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริมต่างๆด้วย

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/689480

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, มหาสมุทร และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ