9 คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ

9 คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร ในการทำหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง และที่สำคัญจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงใคร ซึ่งคำสอนทั้งหมด หากเราทุกคนทำได้ ก็จะทำให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และไร้ซึ่งปัญหาทั้งมวล

1. ความเพียร...

อ่านต่อ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ