“กองทัพบก ไทย-สหรัฐ จัดฝึกผสม “Hanuman Guardian 2019”

“กองทัพบก ไทย-สหรัฐ จัดฝึกผสม “Hanuman Guardian 2019” กระชับสัมพันธ์ หวังมุ่งสู่ Strong Army”

กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้จัดการฝึกผสมรหัส “Hanuman Guardian 2019” ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ และ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 7 โดยเป็นการฝึกระดับกรมทหารราบยานเกราะ มีการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบยานเกราะ, การต่อต้านระเบิดแสวงเครื่อง, การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และการส่งกลับสายแพทย์ เป็นต้น ในส่วนของกองทัพบกมอบให้ กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยมีกำลังพล จาก กองพลทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ ศูนย์การบินทหารบก และ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมการฝึก สำหรับฝ่ายสหรัฐฯ จัดกำลังพล จากกองพลทหารราบที่ 25 กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเข้าร่วมการฝึก 

สำหรับการฝึก รหัส “Hanuman Guardian ” เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนขีดความสามารถทางทหารของกำลังพลทั้ง 2 ประเทศ ในเรื่องปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเพื่อก้าวสู่การเป็น Strong Army นอกจากนี้ “Hanuman Guardian” ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการทหาร เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

#HanumanGuardian2019

Cr. เพจข่าวทหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง