ฤดูกาลตรวจเลือกทหารใกล้เข้ามาแล้ว พร้อมกับหน้าที่ที่ชายไทย จะต้องทำเพื่อประเทศชาติของเรา!!! ทุกคนในสังคมต่างมีหน้าที่ มีสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และบางคนเลือกที่จะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับการทำความดีเพื่อสังคม

ฤดูกาลตรวจเลือกทหารใกล้เข้ามาแล้ว พร้อมกับหน้าที่ที่ชายไทย จะต้องทำเพื่อประเทศชาติของเรา!!!

ทุกคนในสังคมต่างมีหน้าที่ มีสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และบางคนเลือกที่จะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับการทำความดีเพื่อสังคม

“ ผมก็ไม่รู้หรอกว่า ผมจะสามารถ ทำอะไรเพื่อใครได้บ้าง แต่ผมจะทำสิ่งที่ผมเลือกให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติของผม… ”

แล้วคุณล่ะ?? เคยทำอะไร เพื่อใครบ้างมั้ย