“ทหารเดินทางไกล ใส่ใจพัฒนาชุมชน” ทหารจากกองพันทหารราบที่ 5

“ทหารเดินทางไกล ใส่ใจพัฒนาชุมชน”

ทหารจากกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติภารกิจเดินทางไกลประจำเดือน ม.ค.62 จาก ค่ายโสณบัณฑิตย์ ไปยังวัดพระพุทธบาท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้ร่วมกันทำกิจกรรม “ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดพระพุทธบาท ร่วมกับชุมชนรอบค่าย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างทหารและประชาชนในพื้นที่

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

Cr.เพจ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ