2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ “ เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “

2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

“ เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “

#วันเกษตรแห่งชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ