หาย(ไม่)ห่วง ทรูขยายผลแอป Thai Missing เพิ่มเทคโนโลยีช่วยติดตามคนหาย

เหตุการณ์บางอย่างถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวใคร ก็ยากจะจินตนาการว่าจะทุกข์ร้อนสักเพียงใด อย่างกรณีคนหาย หากไม่ใช่คนในครอบครัว เราก็คงไม่รู้สึกอะไรมาก แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวของเรา ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง หรือหมา แมว เราย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนใจอย่างยิ่ง
กรณีคนหายเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมมากขึ้น เพราะจำนวนคนหายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องคนสูญหาย ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เมื่อปี 2561 ได้รับแจ้งคนหาย 906 ราย เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีจำนวน 309 ราย กลุ่มโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืม โรคทางจิตเวช และกลุ่มพัฒนาการทางสมองที่พลัดหลงสูญหายออกจากบ้านกว่า 531 ราย ถือเป็น 60% ของสาเหตุการหายตัวออกจากบ้านและแนวโน้มสถิติของคนหายในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และผู้อายุที่มีอาการหลงลืม ซึ่งพลัดหลงออกจากบ้าน กลับบ้านไม่ถูก จดจำข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ จึงถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ


 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิกระจกเงาจึงได้ระดมความเห็นร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น และภาคีเครือข่าย เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันพัฒนาสายรัดข้อมือ ที่มี QR Code และเลขรหัส รวมถึงสัญลักษณ์ ภายใต้โครงการ “หาย (ไม่) ห่วง” ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลที่ให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองเสื่อม กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และกลุ่มผู้ป่วยพัฒนาการทางสมองช้า สามารถลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือให้ผู้ป่วยสวมใส่ ซึ่งจะเชื่อมโยงให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างง่ายดาย เพียงสแกน QR Code และ RFID ที่ติดอยู่บนสายรัดข้อมือดังกล่าว ก็สามารถแจ้งเบาะแสและส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiMissing บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที เพื่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการติดต่อญาติให้มารับผู้พลัดหลงกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย


 

หากเกิดเหตุพลัดหลง พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะได้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร โดยข้อมูลของผู้ป่วยจะไม่ถูกเปิดเผย เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นระบบปิด เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา จะประสานงานญาติโดยตรงเมื่อสายรัดข้อมูลเส้นที่ผู้ป่วยลงทะเบียนถูกสแกนและแจ้งเบาะแสเข้ามา 

 

ผู้สนใจที่มีญาติเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจผลัดหลงหรือเป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและโรคจิตเวช หรือโรคอื่น ๆ ที่มีอาการใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://thaimissing.backtohome.org/register หรือลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Missing 

 


ส่วนจิตอาสา เมื่อพบเห็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุที่คาดว่าจะหลงทางและจำข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ ให้สังเกตข้อมือหากมีสายรัดข้อมือสีเหลือง มีรูปหัวใจ และมีแถบคิวอาร์โค้ด ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Thai Missing และสแกนคิวอาร์โค้ดบนสายรัดข้อมือ หรือนำมือถือไปใกล้ ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสจะถูกส่งผ่านเทคโนโลยีไร้สายในระยะใกล้หรือ NFC (Near Field Communication) และเชื่อมต่อถึงมูลนิธิฯ ทันทีโดยที่จิตอาสาไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นใคร เพื่อให้มูลนิธิฯ ติดต่อญาติให้มารับผู้พลัดหลงกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่มูลนิธิกระจกเงา โทร. 095-631-1914 อีเมล : info@backtohome.org หรือ FB : ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา

 

โครงการ “หาย (ไม่) ห่วง” เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มทรู โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท Energetic Electrical Engineering จำกัด และบริษัท MEID จำกัด นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ขยายผลการต่อยอดแอพพลิเคชัน ThaiMissing เพื่อเพิ่มช่องทางและเป็นเครื่องมือในการติดตามคนหายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น