ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมวิ่ง-ปั่นเทิดพระเกียรติฯ

11 องค์กรชั้นนำ รวมใจจัดกิจกรรม “Happy and Healthy Run and Bike for the King” วิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ในการนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงเรียนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 23.5 กิโลเมตร และกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เป็นความร่วมมือของ 11 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์

กิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ด้วยการลงทะเบียนผ่าน https://happyhealthyrunandbike.com และ https://race.thai.run/SCBRUN โดยในส่วนของกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ รับสมัคร 10,000 คน ประกอบด้วย วิ่งระยะทาง 23.5 กิโลเมตร จำนวน 4,000 คน และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 6,000 คน

ขณะที่กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ รับสมัครจำนวน 5,000 คน โดยมีประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อย่างล้นหลามครบตามจำนวนในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ทอท.ได้เตรียมพื้นที่จอดรถ จำนวนกว่า 6,000 คันไว้ให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C ลานจอดรถชั่วคราวข้างสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลานจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการลู่ปั่นจักรยาน บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 4 และพื้นที่โดยรอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งนักวิ่งและนักปั่นจากจุดจอดรถบริเวณพื้นที่ต่างๆ ไปยังสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

สำหรับกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 04.00 น. และเวลาคัทออฟ 08.00 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 05.00 น. และเวลาคัทออฟ 08.00 น. สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 17.30 น. และเวลาคัทออฟ 21.30 น.

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ซึ่งจะเป็นสนามสำหรับจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นี้ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานที่มีมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดในโลก


ที่มา https://www.thebangkokinsight.com/146194/