นักศึกษานิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2018: Adlympic

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2018: Adlympic


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2018 ณ ห้องเดอะ เรสซิเดนซ์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 - 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษาทีมที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังร่วมให้เกียรติในการรับฟังและให้คำแนะนำงาน ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตร จาก ผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในปีนี้ Advertising Workshop 2018 ได้นำเสนองานภายใต้แนวคิด “Adlympic” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 3 ตราสินค้า ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่, ครีมอาบน้ำอิงอร และข้าวพองอบกรอบพูชิ โดย“Adlympic” เปรียบเสมือนเวทีที่เน้นการฝึกฝนทักษะของนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนนักกีฬาที่ต้องการการฝึกฝนด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ นำมาซึ่งแรงบันดาลใจให้ผู้เล่น หรือนักศึกษาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด และเหรียญทองแห่งชัยชนะนั้นเปรียบได้กับการนำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดของแต่ละตราสินค้า โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด โดยยึดคำว่า Passion, Logic และ Creativity เป็นหลักในการทำงาน

ในปีนี้ทีมที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองอบกรอบพูชิ ได้แก่ “ทีม Pigeon” ภายใต้แนวคิด “Healthy Hero” ทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟี่ได้แก่ “ทีม Apollo” ภายใต้แนวคิด “นิ่งๆดื่มเพรียว เดี๋ยวเดียวก็แซ่บ ” และทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำอิงอร ได้แก่ “ทีม GGEZ” ภายใต้แนวคิด “ลองรักแล้วจะรักตลอดไป”


( ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์ทรงพล ลีละธิติ อาจารย์จุฬามณี อัคคธรรมวงศ์ อาจารย์อาภาศรี โสธรวิทย์ คุณนันทิยา เจียมอัมพร กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท พีซีอาร์ สแน็กแอนด์ฟู้ด จำกัด คุณพิชญา ศรายุทธ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ ดร.ปรีชญา แม้นมินทร์ อาจารย์ ดร.ณัทภัฏ ปั้นจาด อาจารย์ดวงพร สุพันธุ์วณิช อาจารย์นฤดล นฤนรเศรษฐ อาจารย์จริยา หวู อาจารย์ปรียาภรณ์ จันทร์สมบัติ อาจารย์ชุตินันท์ แก้วกาธร อาจารย์ ดร.พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์ อาจารย์ ดร.ปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย และอาจารย์ขวัญตา เชษฐสมบัติ ในงาน Advertising Workshop Showcase 2018)


(คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบถ้วยรางวัลให้กับ “ทีม Apollo”)


(คุณพิชญา ศรายุทธ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด มอบถ้วยรางวัลให้กับ “ทีม GGEZ”)

(คุณนันทิยา เจียมอัมพร กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท พีซีอาร์ สแน็กแอนด์ฟู้ด จำกัด มอบถ้วยรางวัลให้กับ “ทีม Pigeon”)