รพ.ธนบุรี2 จัดกิจกรรมอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 2

รพ.ธนบุรี2 จัดกิจกรรมอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 2  

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จัดกิจกรรมอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วาสนา จิติมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ ต่อด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพมารดา และพัฒนาการทารกในครรภ์, การฝึกโยคะ สำหรับคุณแม่, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็กและการดูแลตามช่วงวัย รวมถึงเคล็ดลับดีๆ วิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ จากครัวหอมนิล ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง และยังพาเยี่ยมชมห้องคลอด พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย ณ อาคาร 2 ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็วๆ นี้