รพ.ธนบุรี2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Sai2 minimarathon 2019 ครั้งที่ 1

รพ.ธนบุรี2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Sai2 minimarathon 2019 ครั้งที่ 1 


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลพญาธนบุรี 2 ใส่ใจสุขภาพยกขบวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ เดิน-วิ่งการกุศล Sai2 minimarathon 2019 ครั้งที่ 1 ” โดยมี คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลประจำจุด เพื่อปฐมพยาบาลให้แก่นักวิ่งกว่า  1,500 คน ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันในครั้งนี้