ลุยไม่รู้โรย : ทำดีได้ดี

ลุยไม่รู้โรย : ทำดีได้ดี 1/1

การอยู่อย่างพอดีบนความสุขของความพอเพียง เป็นคำพูดง่าย ๆ ที่ใครหลายคนรู้ แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้ เกือบ 30 ปี ที่หญิงวัย 75 ปี คนนี้ ทำเป็นปกติพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคม คือการทำดีง่าย ๆ ตามแบบฉบับของอี๊พ้ง


ลุยไม่รู้โรย : ทำดีได้ดี 1/2


ลุยไม่รู้โรย : ทำดีได้ดี 1/3