โรงพยาบาลธนบุรี 2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งรถพยาบาลเคลื่อนที่ ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona

โรงพยาบาลธนบุรี 2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งรถพยาบาลเคลื่อนที่

ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona


 

โรงพยาบาลธนบุรี 2    สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งรถพยาบาลเคลื่อนที่ ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona เมื่อวันที่ 22,23,29 และ 30 มิถุนายน 2562 โดยให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว  ซึ่ง บริษัท ซี.ซี.เอ็น.เค 2011 กรุ๊ป จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เด็กไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาเพราะกีฬาคือครูชีวิต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิต