DREAM TRANSPLANT | ปลูก ถ่าย ฝัน

โครงการ Let Them See Love 2018 โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ True Corporation ซึ่งในปีนี้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ใน concept Dream Transplant - ปลูก ถ่าย ฝัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาค ผู้รับบริจาค และยังรวมไปถึงคนรอบข้างของทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาค