กปน. ผนึกกำลัง มท. สานต่อกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปี 2

กปน. ผนึกกำลัง มท. สานต่อกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปี 2

ขับเคลื่อนการประหยัดน้ำอย่างยั่งยืน


นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปี 2 โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 % นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมมอบตู้น้ำดื่มเย็นเพื่อต่อยอดโครงการน้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก แก่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดถึง 61.43% ในโครงการ “บวรฯ” ปี 2561

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ปี2

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ซ้าย) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) (คนกลาง)

คณะผู้บริหารจาก กปน. และ รองปลัดกระทรวงมหาไทย ถ่ายรูปร่วมกัน


ขอบคุณภาพและบทความจาก กปน.

ความเห็นที่ 1
pimmy12

สุดยอดโครงการดีดีเมก้า888มีสาระความรู้