ปัญหาคนกับช้างป่า เป็นปัญหาระดับประเทศ !!!

โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยนำศักยภาพเทคโนโลยี IoT มาช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( Smart Early Warnig System )บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้นำร่องนำเทคโนโลยี IoT มาร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของชุมชนและช้างป่า และความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมและอื่นๆ พร้อมทั้งเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า นำร่องอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่แรกของประเทศ 


ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี IoT ของทรูผสานกับการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ WWF ประเทศไทย ซึ่งนำร่องติดตั้งระบบตั้งแต่เดือนพ.ย.2561 -ส.ค.2562 พบว่า กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติสามารถบันทึกภาพช้างออกจากป่า 518 ครั้ง มีความเสียหาย เพียง 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน มีช้างออก 623 ครั้ง แต่มีความเสียหาย มากกว่า 312 ครั้ง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า “ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างอย่างน่าพอใจ เป็น “กุยบุรีโมเดล”ที่สามารถนำไปขยายผลปรับใช้ในพื้นที่เขตอุทยานฯ อื่นๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันได้ทั่วประเทศ “