โรงพยาบาลธนบุรี2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรม Run For Plearn 2019


โรงพยาบาลธนบุรี2 สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรม Run For Plearn 2019โรงพยาบาลธนบุรี 2    สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งรถพยาบาลเคลื่อนที่ โดยให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน ในกิจกรรมงานวิ่ง เพลิน เพลิน เกินห้ามใจ (Run For Plearn 2019) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนเพลินพัฒนาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว กลุ่มผู้ปกครองและโรงเรียน อีกทั้งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน เด็กเพลินกตัญญูรู้คุณ ณ สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้