เปิดทำการแล้ว ศูนย์แบ่งปันไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชน โดยมูลนิธิ TMBตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิ TMB ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ ไฟ-ฟ้า จุดประกายชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่่งมีมากกว่า 200 โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาผู้คนในชุมชนให้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ส่งผลดีทั้งในสังคมไทยโดยรวมอย่างมาก


ในคราวนี้ มูลนิธิ TMB อยากส่งเสริมการช่วยเหลือเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในสังคมที่ดีต่อเด็กไทย จึงได้เปิดศูนย์แบ่งปันไฟ-ฟ้า ขึ้นมา และสร้างกิจกรรมสนุกๆเเละเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันด้วย ศูนย์แบ่งปันไฟ-ฟ้า มูลนิธิได้มีความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กไทยในอนาคต โดยจะมีจิตอาสาของมูลนิธิ มาให้ความรู้แก่น้องๆด้วยใจ พร้อมทั้งกิจกรรมสนุกอีกมากมายตามที่เด็กสนใจ โดยที่น้องๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ


ผู้ปกครอง ที่สนใจอยากพาน้องๆเขาร่วมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมความรู้อันล้ำค่า สามารถมาเข้าร่วมได้ที่ศูนย์แบ่งปันไฟ-ฟ้า มูลนิธิ TMB ย่านประชาอุทิศ ( พระประแดง ) และพื้นที่สมุทรปราการ ได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลย รับรองว่าคุ้มค่าทั้งความสนุกและความรู้มากมายชัวร์ครับ