EA กลุ่มช่วยกันมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรคเพื่อทำห้องความดันลบ ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA  ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” มอบหมายนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย Special Assistant to CEO เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หน้ากากแรงดันบวก และเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องความดันลบได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และดร.นายแพทย์สัณห์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เป็นโครงการส่วนหนึ่งของ EA ในการสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19


https://www.mitihoon.com/2020/07/20/188513/