"มโนกรรม กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + สันติภาพมีอยู่แล้ว

"มโนกรรม กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)"มโนกรรม กรรมทางใจ"


" .. ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องที่พระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อมรณภาพลง พระรูปหนึ่งจะนำจีวรไป พระพุทธเจ้าทรงห้ามและรับสั่งเล่าว่า พระภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรนั้นได้มาเกิดเป็นเล็นเกาะอยู่ที่จีวรที่ท่านซักตากไว้ เพราะจิตของท่านเมื่อจะมรณภาพนั้น ผูกพันอยู่กับจีวรผืนนั้นที่ท่านเพิ่งได้มา


"กรรมทางใจหรือมโนกรรม" มีโทษหนักเพียงนี้ ทำมนุษย์ในชาติหนึ่งให้เป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งก็ได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเป็นสัตว์แล้ว ก็ยังระลึกถึงครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ได้ จะเดือนร้อนใจเพียงไหน 


พระพุทธเจ้ารับสั่งห้ามไม่ให้นำจีวรไป เพราะเล็นที่เป็นเจ้าของจีวรครั้งยังเป็นพระภิกษุนั้นหวงอยู่ ถ้านำจีวรไปก็จะโกรธแค้นขุ่นเคือง จะทำให้ไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นอันมาก 


อำนาจกรรม แม้เพียงมโนกรรมทางใจ ไม่ได้ปรากฏเป็น กายกรรม วจีกรรม ถึงเป็นการเบียดเบียนทำร้ายผู้ใด ก็ยังมีอำนาจใหญ่ยิ่งเพียงนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงเตือนให้ระวัง ทุกคนจึงควรระวังให้จงหนัก .. "


สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AF-545684.html 


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6A0NdbkRe2o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[​IMG]

ความเห็นที่ 1
thepureway

ขอ post clip ธรรมะ ตรงนี้อีกทีครับ พอดีข้างบน post ไม่ถูกวิธี clip เลยไม่ขึ้น ขออภัยครับ