พิจารณากาลทั้งสาม - สมเด็จพระสังฆราช + ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก

https://www.youtube.com/watch?v=2s700OluF-o

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2s700OluF-o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี..จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก


คนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่า คนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. 


ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.


ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี... 


...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person... 


คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 


http://board.palungjit.org/f232/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81-340156.html 


[​IMG]

ความเห็นที่ 1
thepureway

ขอ post clip ธรรมะ ตรงนี้อีกทีครับ พอดีข้างบน post ไม่ถูกวิธี clip เลยไม่ขึ้น ขออภัยครับ