การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง ( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ) + หลงสรรเสริญ นินทา - พุทธทาสภิกขุ


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กับ ในหลวง

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 


การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง ( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )


“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือหัวใจของชาติไทยเรา 

นี่ให้พากันจำเอาไว้นะ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน 

อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย

เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว

มันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด

มีแต่ลูกกำพร้าหยิมแหยม ๆ มันใช้ไม่ได้นะ

สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้ว สกุลนั้นไม่เจริญ 

สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง 

พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้นั้นเป็นผู้ดี


นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา 

คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ 

ให้พากันทะนุถนอมนะ อย่าพากันไปทำลาย 

จะมีแต่ลูกหยอมแหยม ๆ 

พ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์ 

อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

นี้คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน 

อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา 

พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี...”


“...การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง 

เพราะนี่คือหัวใจของชาติ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

...โลกอยู่ได้ด้วยของดี คนดี ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของชั่ว คนชั่ว...

ในหลวงเป็นคนดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้ 

พระองค์เสด็จนู้นเสด็จนี้ เราก็เห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ได้หยุดเลย 

เหมือนกังหัน เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง รักประชาราษฎร 

เพราะเป็นลูกของท่าน เราจะหาใครได้อย่างในหลวง 

ทำไมไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ 

คน ๆ นั้น (ผู้ดูหมิ่นในหลวง) เป็นคนประเภทใดพิจารณาดูเถิด 

...พึงบูชาคุณของคนดี เคารพ เลื่อมใส ยินดี...

จะไปตำหนิในจิตเช่นนั้นแล้ว 

แสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมาก 

เป็นคนเลวมาก อย่าถือเป็นคติตัวอย่าง ไม่ดี...”


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี


ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42690


http://board.palungjit.org/f232/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99-519643.html


https://www.youtube.com/watch?v=xQvtKC4pBoY

https://youtu.be/xQvtKC4pBoY

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xQvtKC4pBoY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


[​IMG]

ความเห็นที่ 1
thepureway

ขอ post clip ธรรมะ ตรงนี้อีกทีครับ พอดีข้างบน post ไม่ถูกวิธี clip เลยไม่ขึ้น ขออภัยครับ