สาระธรรมเพื่อมวลชน 1 + เรารีบเดินก็...ยิ่งถึง ยิ่งหยุด...ก็ไม่ถึง


เรารีบเดินก็...ยิ่งถึง ยิ่งหยุด...ก็ไม่ถึง

โดย...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 


เรารีบเดินก็ยิ่งถึง ยิ่งหยุดก็ไม่ถึง 

ญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีอะไรยากที่สุดในโลก 

ถ้าเราสร้างความเพียรปฏิบัติได้ 

มันก็เกิดเป็นของง่ายและสำเร็จได้ 

ถ้าใจเราหดหู่เหี่ยวแห้ง ขาดสติสัมปชัญญะแล้ว 

ใจก็ไม่สู้ งานก็ไม่เสร็จ อุปสรรคก็มีมาก 

เรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นแก่ญาติโยมเป็นส่วนใหญ่ 

เรามีปัญหาด้วยกันทุกคน 

ไม่ต้องถามว่าไปทำงานมีปัญหาไหม 

เลิกถามได้ เพราะงานดีต้องมีปัญหา 

เข้าในหลักที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิด 

ชีวิตคือการต่อสู้ทุกกระเบียดนิ้ว 

ต้องต่อสู้ไปเถิดจะประเสริฐในอนาคต 


การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อมาฝึกจิต 

ให้มีขันติ ความอดทน ฝึกให้ได้กุศล 

ฝึกให้เห็นความจริงผุดออกมาจากจิตใจของตน 

เรียกว่า ชีวิตจริงในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรม 

จะเกิดประโยชน์มาก 

คนที่เขาปฏิบัติได้ดีแล้ว 

เขาจะไม่พูดไร้เหตุผล จะพูดแต่สิ่งที่เป็นกุศล 

จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเท่านั้น 

การเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีอะไรยาก…ถ้าทำได้ 

แต่เราไม่ยอมทำ ไม่ยอมกำหนด ไม่ยอมตั้งสติ 

ก็หาว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ผล 

ถ้าเราลงมือทำจริง ต้องได้เหตุผลที่แท้แน่นอน 

ในเรื่องจริงของตัวเอง 


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5334


?temp_hash=05f863cfa9d588705750f88fc6ed2a4a.jpg