ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๑ ขันติ ความอดทน โดย พระมหาไสว ธีรโสภโณ + จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา.... '


จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา.... '


พระพุทธเจ้าเคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่า 

ทรัพย์สินที่พึงได้จากการประกอบกิจการงานต่าง ๆ นั้น ควรแบ่งออกเป็น 4 กองเท่า ๆ กัน 


กองแรก เก็บสะสมไว้ใช้ยามขัดสน 

กองสอง ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ 

กองสาม ใช้เพื่อความสุขส่วนตัว 

กองสี่ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม 


แล้วการทำงานของมนุษย์ล่ะ 

หลายคนยังมัววุ่นแก่การทำงานโดยไม่ ยอมแบ่งเวลาเหลียวหลังมองถึง 

บุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยหรือ ??? 


มนุษย์บางคนทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงาน 

พร้อมกับคิดว่า 

การกระทำดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว 

แต่นั่นคือการกระทำที่โง่เขลาเป็นที่สุด 


ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน 

แต่ผู้ใดที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับงาน 

โดยไม่ยอมแบ่งปันเวลาให้แก่ผู้ใด 

แม้กระทั่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่เขลา เบาปัญญาที่สุด บริหารไม่ได้แม้กระทั่งเวลา 

24 ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้ว มนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไรได้ 


ทำไมมนุษย์ผู้ชาญฉลาดจึงไม่แบ่งปันเวลา 

ให้เสมือนหนึ่งการแบ่งปันกองเงิน 

ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเล่า ... 


ไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่า ๆ กันหรอก 

เพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้เหมาะสมเท่านั้น 


8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต 

8 ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน 

เก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่ การงานและอุปสรรคในวันพรุ่งนี้ 

5 ชั่วโมงสำหรับการเดินทาง เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ 

2 ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวของตนเอง 

59 นาที สำหรับดูแลและรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือสังคม 


และ 1 นาทีของคุณ 

ที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณ โดยไม่นำเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เพราะเพียง 1 นาทีนี้ มันมีค่ามากเกินกว่าคณานับได้ในความรู้สึกของเขาคนนั้น >>


จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา.... ' 

เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนี้ที่มีให้แก่มนุษย์ 

มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ไม่มีใครมีเวลามาก 

และไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้ 


24 ชั่วโมงใน 1 วัน ที่มหาเศรษฐี หรือยาจก 

มีเท่าเทียมกันไม่ขาดเกินแม้แต่เศษเสี้ยวของวินาที 


ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่า ' ไม่มีเวลา ' 

จึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา 24 ชั่วโมง 

ในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิง และใช้คำว่า ' ไม่มีเวลา ' 

เป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด ความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเองอย่างขลาดเขลา 


มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต 

จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียว 

แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต

ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว 


วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง 

ที่มีไว้สำหรับการทำงาน การพักผ่อน การเดินทาง 

มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ฯลฯ 

โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่ง สิ่งใด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต 


นี่แหละ คือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดที่รู้จัก ' ใช้เวลา ' 

แล้ววันนี้..คุณจะยังอ้างเหตุผลว่า 

' ไม่มีเวลา ' อีกหรือ ? จงเปลี่ยนความคิดของคุณตั้งแต่บัดนี้นะ 


บางคนอาจมองข้อควมข้างต้นนี้ไร้สาระ แต่เขาเหล่านั้นจะรำลึกได้เมื่อพวกเขาไม่เหลือเวลาให้แบ่งอีกแล้ว


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-194660.html 


[​IMG]