ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป + สาระธรรมเพื่อมวลชน 8

ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป


"อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป"


หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


เฟสบุ๊ค กลุ่ม:พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น https://www.facebook.com/groups/226951157350091


เฟสบุ๊ค เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/238296179593402


http://board.palungjit.org/f131/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9B-509471.html [​IMG]